A felvételi eljárás rendje

A Gyevi Liget Nyugdíjas Ház szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, a szolgáltatást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

A felvételi kérelmet (1. sz. melléklet) és a térítési díjakat (6. sz. melléklet) külön mellékletek tartalmazzák.

Hogyan történik a kérelmezés?

Folyamat állomásai

Kinek a feladata?

Az ellátási igény felmerülése

Kérelmező, ill. törvényes képviselője

Kérelem beadása a szükséges mellékletekkel

Kérelmező, ill. törvényes képviselője

Értesítés a gondozási szükséglet felméréséről

Nyugdíjas otthon vezető

A gondozási szükséglet vizsgálata

Nyugdíjas otthon vezető

Igazolás kiadása a gondozásra való jogosultságról

Nyugdíjas otthon vezető

Tájékozódás a kérelmező családi és szociális állapotáról

Nyugdíjas otthon vezető

Döntés a szolgáltatás igénybevételéről

Nyugdíjas otthon vezető

Kölcsönös tájékozódás a beköltözésről

Kérelmező, ill. törvényes képviselője
Nyugdíjas ház vezető

Beköltözés

Kérelmező

Ki kérelmezheti a Nyugdíjas Ház szolgáltatásait?

Aki a ház célcsoportjába tartozik: 65. életévét már betöltött, öregségi nyugdíj ellátással rendelkező, kérelmező:

Aki:

 • Önellátásra képes
 • A háziorvosi ellátáson kívül más ápolási, gondozási szolgáltatást nem igényel, illetve csak az időszaki rövid lefolyású betegségek időszaka alatt   fokozott figyelmet igényel
 • Igényli a családias hangulatot, társasági ember
 • Az otthoni segítségnyújtás, gondozás szolgáltatás szükségleteit igényli
 • A kérelmező törvényes képviselője

Hogyan történik a kérelmezés?

 • A kérelem formanyomtatvány kitöltésével és a házhoz való eljuttatással (személyesen, email, esetleg postai levélben)
 • A szükséges mellékleteket csatolják
 • Nyugdíjas szelvény
 • Házi orvosi igazolás az egészségi állapotról
 • A legutóbbi szakorvosi véleményezés

Házi-gondozási szükséglet felmérés és fokozatok a házi segítségnyújtási szolgáltatás igénybevétele esetén.

 • A 2. sz melléklet szerinti protokoll alapján történik
 • A házi-gondozási szükséglet megállapítását előíró rendelet (36/2007. (XII.22.) SZMMM) további fokozatainak
 • A személyi gondozás és a szociális segítés a Gszr.3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban tekinthető indokoltnak. Ezen esetekben a biztosított tevékenységhez megfelelő megállapodás megkötésével és dokumentációval biztosítható a szolgáltatás
 • Felvételt nyerhetnek a „0”-ás vagy „I”-es a házi- gondozási szükséglet megállapítása után
 • „O”-ás fokozat: Tevékenységeit elvégzi. Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja végezni. A szolgáltatás a szociális és egészségi állapot szinten tartására korlátozódik.
 • „I”-es fokozat : Egyes tevékenységekben segítségre szoruló. Az egyén egyes tevékenységekben hetente többször segítségre szorul vagy figyelmet, irányítást igényel.
 • A „II”-es fokozat esetében „Átmeneti” jelleggel a részleges segítségre szorulás esetében a házi gondozás szükségletet is biztosítani tudjuk, maximum 3 hónapig
 •  „III” fokozattal rendelkezők számára a szükséges gondozási feltételeket nem tudjuk biztosítani, így ők nem nyerhetnek felvétel házunkba.

Mi a gondozási szükséglet felmérés célja?

 • Kérelmező helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e a tv-ben előírtaknak,
 • Annak vizsgálata, hogy a kérelmező életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján igényelheti-e a házi segítségnyújtást.
 • A szolgáltatás biztosításának előkészítése a kérelmező részére

Az adatlapot a kérelmező Algyőn a Gyevi Liget Nyugdíjas Házban tett helyszíni látogatása alkalmával és szükség szerint a kérelmező lakhelyén kell kitölteni. (4. sz. melléklet)

Mellékletek:

 • Kérelem adatlap (1. sz. melléklet)
 • Gondozási szükséglet megállapítása (2. sz. melléklet) a házi segítségnyújtás igénybevétele esetén
 • Tájékozódás a kérelmező szociális állapotáról (4. sz. melléklet)

Algyő, 2019. augusztus 1.

felveteli-szabalyzat.pdf
525.1 KB